Piešiniai

Piešiniai tušu ir plunksna iš ciklo  „Bernardinų sodas“

1. „Bernardinų sodas. Pavasario vakaras“ 2015 m. tušas, plunksna 36 x 51 cm

  1. „Bernardinų sodas. Skrydis virš tvenkinio“ 2015 m. tušas, plunksna 36 x 51 cm.

3. „Bernardinų sodas. Prisiminimų fontanas“ 2015 m. tušas, plunksna 36 x 51 cm.

4. „Bernardinų sodas. Rytmečio gėliasodis“ 2015 m. tušas, plunksna 36 x 51 cm.