Biografija

___adomas-matuliauskas-vu-inter

Adomas Matuliauskas gimė 1963 m. Vilniuje.

1981 m. baigė M. K. Čiurlionio meno mokyklą. 1982 m. dailininkas-restauratorius Respublikiniame kultūros paminklų restauravimo treste, restauravo sieninę tapybą Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios Šv. Marijos Paguodos koplyčioje, Vilniaus Bernardinų bažnyčioje). 1982–1988 m. studijavo ir baigė Vilniaus dailės akademiją (buv. Valstybinis dailės institutas, įgijo dailininko grafiko specialybę (diplominis darbas – dvylika medžio raižinių R. Šavelio baladei „Išpažintis prie balto vieškelio“, diplominio darbo vadovas R. Gibavičius).

Parodose dalyvauja nuo 1988 m.
Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1992 m.
Meno kūrėjo statusas suteikta 2005 m.

1993–2001 m. dailininkas LR Švietimo ir mokslo ministerijos Leidybos centre. 1993–2001 m. dėstytojas Vilniaus pedagoginio universiteto Dailės ir technologijų katedroje. 2006–2009 m. dėstytojas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institute. 1997-2018 m. dirbo Lietuvos kultūros tyrimų institute.

Mirė 2018 m. spalio 21 d., palaidotas Vilniuje, Rokantiškių kapinėse.

Dailininko veikla

Dailininkas yra sukūręs virš 100 ekslibrisų. Nuo 1990 m. apipavidalina lietuvių ir užsienio autorių knygas, dirbo su žymiomis Lietuvos leidyklomis „Vaga“, „Mintis“, „Alma littera“, „Versus aureus“, „Alka“ ir kt. Nuo 1991 m. Adomas Matuliauskas iliustruoja knygas vaikams ir jaunimui: Dr. Jonas. Balys „Lietuviškos pasakos. Iš pasakų skrynios“ 1-3 dalis (Alma littera,1991 m.), Jakobas ir Vilhelmas Grimai „Brolių Grimų pasakos“ 1-4 dalis (Asveja, 1992 m.), Jeronimas Laucius „Baidyklėlė“ (Tys žvaigždutės, 2002 m. Knyga yra išversta i norvegu kalba), Juozas Nekrošius „Sakmė apie oranžine žvaigžde“ (Alka, 2003 m.). Menininko grafikos darbų yra įsigiję privatūs kolekcionieriai Lietuvoje ir Kanadoje, JAV, Olandijoje, Danijoje, Suomijoje, Airijoje ir Australijoje. Adomo Matuliausko grafikos darbai yra saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Lietuvos dailės muziejuje, Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabinete, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Jogailos universiteto bibliotekoje Krokuvoje, Žemaičių dailės muziejuje Plungėje.

Adomo Matuliausko iliustruoti ir apipavidalinti svarbesni leidiniai

Grafikos kūriniai

Dvylikos spalvotų raižinių ciklas „Šventės“ (1992), septynių estampų ciklas ,,Atspindžiai“ (1993), raižinių ciklas „Dubingių ežero paukščiai“ (1994), linoraižinių ciklas „Verpstės“ (1995), „Snaudžiantys bokštai“ (2003), iliustracijų ciklas „Saulė ir Vėjų motina“ (2006) „Ežerų sakmės“ (2014), piešinių ciklas „Bernardinų sodas“ (2015), dvidešimt vieno šilkografijos darbų ciklas „Vilniaus miesto ženklai“ (2015), dvylikos šilkografijos darbų ciklas „Dvylika Kaukysos kaukų“ (2016), „Vilniaus verbos“ (2016), „Piliakalnių sakmės“ (2018).

Kūriniai eksterjeruose

Dailininkas yra sukūręs natūralaus akmens mozaikas pastatų eksterjeruose: „Rūpintojėlis“ Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (1991), „Kristus“ Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje (1997), „Angelas“ Anastazijos Kašinskaitės memorialinio paminklo elementas Rokantiškių kapinėse (2005).

Asmeninės parodos

1988 m. Grafikos ir piešinių paroda Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, Vilnius, Lietuva
1993 m. Estampų ir ekslibrisų paroda Reed koledže Portlande, Oregono valstija, JAV
1995 m. Grafikos paroda Lietuvos menininkų rūmuose, Vilnius, Lietuva
2003 m. Grafikos ir ekslibrisų paroda Joensu mieste, Suomija
2015 m. Grafikos darbų paroda „Vilniaus miesto ženklai“, „Arkos“ galerijoje, Vilnius, Lietuva
2015 m. Grafikos darbų paroda Vilniaus universitete, Lietuva
2016 m. Grafikos darbų paroda „Vilniaus impresijos“, „Arkos“ galerijoje, Vilnius, Lietuva
2016 m. Grafikos darbų paroda Vilniaus universitete, Lietuva

Grupinės parodos

1989 m. „Ąžuolas miniatiūroje“, ekslibriso paroda skirta J. Basanavičiaus atminimui, Ožkabaliai, Lietuva
1991 m. Tarptautinė ekslibriso paroda „Europa ekslibrise“, Danija, Olandija ir Vokietija
1992 m. Lietuvos dailininkų paroda Lieksa mieste, Suomija
1992 m. Religinio meno paroda Šiuolaikinio meno centre, Vilnius, Lietuva
1994 m. 1988 m. laidos grafikos kurso paroda Lietuvos menininkų rūmuose, Vilnius, Lietuva
1995 m. Ekslibriso paroda, skirta filantropui Enzo Pellai Lietuvos medicinos bibliotekoje, Vilnius, Lietuva
1995 m. Tarptautinė estampo bienalė Sofijos mieste, Bulgarija
1995 m. Estampo paroda Šiuolaikinio meno centre, Vilnius, Lietuva
1995 m. „Lietuvos dailė 95“ Šiuolaikinio meno centre, Vilnius, Lietuva
1996 m. Ekslibrisų paroda, skirta Šventojo Tėvo 75-ųjų gimimo metų jubiliejui, Vilnius, Lietuva
1996 m. Ekslibrisų paroda „Catechismus – 450“, skirta pirmajai lietuviškai knygai, Vilnius, Lietuva
1997 m. Tarptautinis projektas „Argenda – 97“, Danija
1999 m. Kalėdinė miniatiūrų paroda „Vartų“ galerijoje, Vilnius, Lietuva
2015 m. Apžvalginė LDS paroda „Piešinys 2015 / Per formą – į turinį“, „Arkos“ galerijoje, Vilnius, Lietuva
2015 m. Knygos meno trienalė: iliustracija ir knyga „Arkos“ galerijoje, Vilnius, Lietuva
2015 m. Iliustracijų ir knygos meno paroda Alytaus krašto muziejuje, Lietuva
2016 m. VIII Tarptautinis knygos ženklo konkursas Bodio Lomnago mieste, Italija
2016 m. I Tarptautinė mažosios grafikos paroda TKO „Tokyo – Kyoto – Osaka“, Japonija

Straipniai apie dailininką:

B. Kiškienė-Pankūnaitė. Nespalvotas mąstymas. – Septynios meno dienos, 1995.
E. Budrecka. Adomo Matuliausko estampai. – Septynios meno dienos, 1995.
N. Aukštaitytė. Šviečiančių linijų kryžkelės. – Lietuvos aidas, 1995.
B. Pankūnaitė. Istorijos įženklinimas dabartyje. – Nemunas, 2015.
A. Grinevičiūtė. Žinomo grafiko darbai žadina Vilniaus ir universiteto istoriją. – Universitas Vilnensis, Nr. 5 (1731), 2015.
V. Brazauskaitė-L. Adomo Matuliausko Vilniaus ženklai – dedikacijos Vilniui. – Literatūra ir menas, Nr. 3537, 2015.
A. Andrijauskas. Adomo Matuliausko Vilniaus miesto ženklų ir simbolių poetika. – Kultūros barai, Nr.10, 2015.
B. Pankūnaitė. Istorijos įženklinimas dabartyje. – Nemunas, Nr. 16 (952) 2015.
A. Grinevičiūtė. Žinomo grafiko darbai žadina Vilniaus ir universiteto istoriją. – Universitas Vilnensis. Nr. 5 (1731), 2015.
V. Brazauskaitė-L. Adomo Matuliausko Vilniaus ženklai – dedikacijos Vilniui.– Literatūra ir menas, Nr. 3537, 2015.
R. Baltrušaitytė. Requiem Bernardinų sodo drambliams. – Veidas, Nr. 28, 2016.
V. Brazauskaitė-L. Adomo Matuliausko Vilniaus impresijos. – Nemunas, Nr. 13 (973), 2016.
N. Kardelis. Gimstančių formų misterija: apie vaizdinę Adomo Matuliausko mitologiją. – Naujoji Romuva, Nr. 3, 2016.

Publikuoti darbai spaudoje
Medžio raižiniai R. Šavelio baladei „Išpažintis prie balto vieškelio“. – Proskyna, Nr.2 (5), 1990
7 medžio raižinių ciklas. – Logos, Nr. 2, 1992
Linoraižinys „Verpstės“. – Septynios meno dienos, 1995.
Linoraižinys „Upė ir paukštis“. – Septynios meno dienos, 1995
Linoraižinys „Vabzdžiai“. – Lietuvos aidas, 1995
Spalvoti raižiniai iš ciklo „Šventės“. – Liaudies kultūra, 1996
Raižiniai iš ciklo „Dubingių ežero paukščiai“. – Spectrum, Nr.1, Gervelė, 1997
Spalvoti raižiniai iš ciklo „Atspindžiai“. – Metai, 1997
Akmens mozaika „Kristus“. – Spectrum, Nr. 2 (4), Gervelė, 1998
Piešinių ciklas „Bernardinų sodas“. – Naujoji Romuva, Nr. 2, 1915
Šilkografijos darbų ciklas „Vilniaus miesto ženklai “. – Sovijus, T. 3, Nr. 1, 2015
Šilkografijos darbas „Kylantys bokštai“. –  Universitas Vilnensis, Nr. 5 (1731), 2015
Šilkografijos darbas „Vakaro pokalbis“. –  Literatūra ir menas, Nr. 35, 2015
Šilkografijos darbų ciklas „Dvylika Kaukysos kaukų“. – Sovijus, T. 4, Nr.1, 2016
Šilkografijos darbų ciklas „Dvylika Kaukysos kaukų“. – Naujoji Romuva, Nr. 3, 2016.
Nuorodos