Mozaikos iš akmens

Adomo Matuliausko jaunesniojo akmens mozaikos pastatų eksterjeruose:

Akmens mozaikų atlikimo technologija
Renesanso epochos meno meistrams jau buvo žinomi du klasikiniai mozaikos dėjimo ir komponavimo būdai. Pirmasis – Ravenos arba Bizantijos, vadinamas „tiesioginiu “, antrasis – florentietiškas, vadinamas „atvirkštiniu“. Mozaika „Kristus “ atlikta florentietiška technika – kiekvienas akmens gabalėlis yra atskeliamas ir forma šlifuojama taip, kad tiksliai atitiktų kiekvieną piešinio gardelę. Florentietiška technika kuriamuose darbuose akmenų detalės yra sudėliojamos gerąja puse į apačią ir kruopščiai pritvirtinamos prie tikslaus veidrodiniu būdu apversto kūrinio piešinio. Per visą kūrinio perimetrą padaromas tvirtas klojinys, kurio sienelės formuoja būsimo mozaikos bloko aukštį. Kūrybinio proceso metu dailininkas mato tik tas briaunuotas akmens dalis, kurios darbo pabaigoje užliejamos betono mišiniu. Prieš užliejant betono mišinį, visi tarpeliai tarp akmenų yra užbarstomi kvarciniu smėliu – taip sukuriami kompoziciją formuojantys grioveliai, gaminio blokas armuojamas. Florentietiška technika atlikti mozaikos kūriniai yra  ilgaamžiai  ir atsparūs klimato poveikiui. Bėgant laikui, medžiagų apdirbimo technologijos, leidusios spartinti kūrinio atlikimo procesą, keitėsi ir tobulėjo. Visgi pats mozaikos meno kūrimo principas išliko nepakitęs – iš smulkių ir mažų detalių dėliojama kūrinio visuma.

Natūralaus skaldyto akmens mozaika  „Apvaizdos akis“. Kūrinio autorius dailininkas Adomas Matuliauskas jaunesnysis. 1990 m. sukurto kūrinio formatas – 95 x 95 cm. (Dailininko asmeninė kolekcija)

_A.Matuliausko_mozaika_Klaipedos_inter

Natūralaus skaldyto akmens mozaika „Rūpintojėlis“ Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios apsidėje. Kūrinio formatas – 395 x 395 cm. 1958–1960 m. pirmąjį šios akmens mozaikos variantą sukūrė dailininkas Adomas Matuliauskas vyresnysis. Sovietų režimui uždarius bažnyčią, 1962 m. centrinė mozaikos dalis buvo iškapota ir negrįžtamai sunaikinta – išliko vos keletas stambesnių fono akmenų. 1989–1991 m., bažnyčią grąžinus tikintiesiems, šią mozaiką naujai atkūrė dailininko sūnus Adomas Matuliauskas jaunesnysis, jam talkino jo žmona Vilmantė Matuliauskienė. Mozaika „Rūpintojėlis“(PDF)

Natūralaus skaldyto akmens mozaika „Kristus“ Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios fasade, Kūrinio formatas – 185 x 115 cm. mozaikoje pavaizduotas Kristaus veidas, švytinčios aureolės fone. Mozaika sukurta1994–1997 m. Kūrinio autorius dailininkas Adomas Matuliauskas jaunesnysis.

Akmens mozaika yra atlikta florentietiška technika, kūrinio formatas 185 x 115 cm. Mozaika įkomponuota Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios pastato fasade,  nišoje virš pagrindinio įėjimo. Kūrinyje panaudotas skaldytas, pjautas ir šlifuotas natūralus Lietuvos laukų akmuo, Karelijos granitas ir Italijos marmuras. Pastato architektūroje dominuoja neobizantinio stiliaus motyvai, todėl, kuriant mozaiką, buvo išlaikyta Bizantijos menui būdinga ikonografija. Mozaika pradėta kurti 1994 metų rudenį, 1997 metų vasarą užbaigta ir įmontuota bažnyčios fasade. Kuriant akmens mozaiką dailininkui talkino jo žmona Vilmantė Matuliauskienė.  Mozaikos „Kristus“ kompozicija yra simetrinė, turinti aiškią centrinę ašį, sutampančią su pastato fasado vertikalia ašimi. Kuriant mozaiką nemažai dėmesio buvo skirta kūrinio nuotaikos formavimui ir piešinio kompozicijos tikslumui. Remiantis Aukso pjūvio taisykle (lot. Sectio Aurea) buvo siekiama matematiškai apskaičiuoti kūrinio dalių ir detalių proporcijas. Šią taisyklę gerai žinojo ir savo kūriniuose taikė Renesanso epochos meistrai. Kūrinyje buvo pritaikytas ir kitas Bizantijos meno meistrų naudotas metodas, padedantis sukurti judančio žvilgsnio efektą – Kristaus žvilgsnis sukomponuotas simetriškai, stebėtojui judant ir keičiant poziciją, susidaro įspūdis, kad akių žvilgsnis keičia kryptį ir juda kartu. Mozaikoje yra svarbus kontrastingų spalvinių dėmių išdėstymas, formuojantis mozaikos ir pastato architektūros harmoningą ryšį. Akmens mozaika įmontuota nedideliame aukštyje, todėl iš arti galima apžiūrėti kiekvieną kūrinio detalę. Akmens mozaika „Kristus (PDF)

Natūralaus skaldyto akmens mozaika „Angelas“ Anastazijos Kašinskaitės antkapinio paminklo elementas  Rokantiškių kapinėse Vilniuje.  Kūrinio formatas – 45 x 55 cm. Mozaika sukurta 2005 m. Kūrinio autorius dailininkas Adomas Matuliauskas jaunesnysis.

Literatūra ir šaltiniai

N. Markauskaitė. Religinė dailė: anoniminė ir autorinė kūryba. Pro uždangą. Lietuva: 1009–2009. Sudarytojai A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė. VDA leidykla, 2009., p.613
Lietuvos dailininkų žodynas. T. 4: 1945–1990. Sudarytoja M. Žvirblytė. Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016. p. 480-481

Nuorodos